02166404078

02188971812
09124778848
شنبه دوم بهمن 1395
تاریخ درج : شنبه دوم دي 1391


سود فروش لباس‌ حداکثر بايد 40 درصد باشد نه 100درصد


رئيس اتحاديه پيراهن دوزان تهران اظهار کرد: سود توليد کننده 15 درصد، سود بنکدار هفت درصد و سود مغازه دار 18 درصد است که در مجموع به 40درصد مي‌رسد، در صورتي که لباس ها در برخي از مغازه ها با سودهاي بيشتر فروخته مي شود؛ به گونه اي که گاه يک لباس 14 هزار توماني به قيمت 30 هزار تومان عرضه مي‌شود. جواد دروديان اظهار کرد: براي مثال هزينه يقه پيراهن از 1500 تومان به 3500 تومان و جعبه پيراهن از 1000 تومان به 2500 تومان افزايش داشته است.

وي، هزينه بالاي توليد، بالا بودن دستمزد کارگران، افزايش قيمت نخ و پارچه را از جمله مشکلات واحدهاي پيراهن دوز عنوان کرد.

او با بيان اينکه بيش از 70 درصد توليد پيراهن از پارچه هاي وارداتي و تنها 30 درصد توليدات از پارچه توليد داخل انجام مي‌شود، گفت: واحدهاي توليدي پيراهن دوز ظرفيت بالايي داشته و اين واحدها فقط نياز به حمايت از جانب دولت دارند. اگر در اين بخش مشکلات واحدهاي توليدي برطرف شود، علاوه بر تامين نياز بازار داخلي مي توانيم صادرات نيز داشته باشيم.

دروديان تعداد واحدهاي توليدي داراي پروانه کسب در شهر تهران را 2500 واحد برشمرد و گفت: اين واحدها از ظرفيت بالايي در توليد برخوردارند.5منبع :
آدرس : http://www.pooshaak.com/news/i63-سود-فروش-لباس-حداکثر-بايد-40-درصد-باشد-نه-100درصد